Ta godt vare på deg selv og barnet gjennom svangerskap og barseltid

Tekst: Silje S. Samuelsen, psykologspesialist

Det å bli gravid er en stor omveltning i ditt liv. Kanskje har du ventet lenge på akkurat dette, eller kanskje var det ikke planlagt og kommer overraskende på. Man kan ha mange ulike utgangspunkt og forventninger knyttet til både svangerskap og barseltid. I tillegg er man mer sårbar og sensitiv i denne perioden fra naturen sin side på grunn av store hormonelle forandringer. Mange blir raskere sint og hissig, mens andre lettere tar til tårene. De følelsesmessige svingningene blir generelt større.

For å klare å stå best mulig i følelsesmessige svingninger er det viktig at du ivaretar seg selv, og igjennom det barnet, på best mulig måte. Vi vet at nok søvn, mat og trening er viktig for god psykisk og fysisk helse. I tillegg må du finne en god balanse mellom forventninger og faktiske realiteter i forhold til den nye rollen du skal inn i.

Det er viktig å snakke med sine nærmeste, og særlig sin partner, om forventingene knyttet til den nye rollen. Hvordan blir du som mor? Hvordan ser partneren på sin rolle og sitt bidrag? Hvilke utfordringer tror du at du vil møte? Får du sove om natta? Får du tid til å være sosial? Vil du føle kjærlighet til barnet? Forventninger som omverden har er også viktig å snakke om. Hvordan skal du møte svigermors ønske om å gå på trilletur? Hvordan møter du bestemors mange råd og meninger. Det å få støtte fra partneren din og stå sammen i denne fasen er positivt for god psykisk helse hos deg selv og barnet.

 

mona.jpg

 

Tidligere erfaringer kan aktualiseres og gjøre deg sårbar for psykisk sykdom under graviditet og barseltid. Det å være åpen om tidligere erfaringer med partner og lege/ jordmor gjør at dere sammen kan forebygge nye sykdomsperioder. Gjennom for eksempel hyppigere samtaler hos jordmor/ lege eller hos en psykolog dersom det vurderes nødvendig.

50 - 80% opplever barseltårer de to til tre første dagene etter fødselen. Det er ikke alle som kjenner på lykkefølelse eller kjærlighet knyttet til barnet i etterkant av fødselen. Dette kan komme gradvis eller være fraværende. Om nedstemtheten vedvarer, lenger enn to uker, og oppleves dyp bør du ta kontakt med legen din for å få en klinisk vurdering. 10 - 15 % opplever svangerskapsdepresjon.

Fem viktige tips for god psykisk helse i svangerskap og barseltid er:

  • Rolleavklaring
  • Kommunikasjon
  • Motta hjelp
  • Raushet ovenfor seg selv
  • Raushet ovenfor partneren sin


Prioriterer du seg selv prioriterer du barnet ditt.